Blir man någonsin fri?

Jag läser i en av lokaltidningarna att den så kallade barnflickan Sara Svensson börjar närma sig slutet på sin vår i rättspsykiatrins omsorg. Med det ska hon slussas ut i samhället och bli fri.

Nu undrar jag om man någonsin blir fri när man har döda en annan människa. Det är något man måste leva med varje dag man vaknar och ser sig i spegeln och drömma om varje natt när man sover.

Är det så lätt att man är fri bara för att man skrivs ut från en vårdenhet eller lämnar ett fängelse?