Ogooglebar

Tänk att ett enda litet ord, som nästan inte är ett ord kan få så mycket uppmärksamhet. Google skickade sina advokater för att få bort ordet ogooglebar från nyordlistan. Det gick efter lite dividerande. Men istället är ordet nu ett riktigt begrepp.

Är det inte roligt hur Internet fungerar? Jag kommer ihåg att Adobe har surat lite när det gäller ordet photoshoppa. Samtidigt hade säkert Ericsson älskat om ordet Ericssona hade fått representera att ringa i mobiltelefonen.