Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Behövs en Ipredfond?

En fond ska skapas för att stötta fildelare i deras rättsprocess. Direkt måste man fråga sig om det behövs en fond för att garantera rättssäkerheten i Sverige. Tyvärr är nog svaret JA.

Jag har aldrig delat Pirapartiets grundidé att allt ska vara fritt tillgängligt för alla oavsett vem som är skaparen. Jag tror att den som skapar material också har rätten att kräva betalt för den. Men att skapa en lag som sätter enskildas rättsäkerhet åt sidan i jakten på fildelare är inget jag stödjer. Jag tror att fonden behövs och att den kommer att behövas rätt snart.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4969367.ab

Läs även andra bloggares åsikter om ,