Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Blir man någonsin fri?

Jag läser i en av lokaltidningarna att den så kallade barnflickan Sara Svensson börjar närma sig slutet på sin vår i rättspsykiatrins omsorg. Med det ska hon slussas ut i samhället och bli fri.

Nu undrar jag om man någonsin blir fri när man har döda en annan människa. Det är något man måste leva med varje dag man vaknar och ser sig i spegeln och drömma om varje natt när man sover.

Är det så lätt att man är fri bara för att man skrivs ut från en vårdenhet eller lämnar ett fängelse?

[tags]lokaltidning,barnflicka,Sara,fri,rättspsykiatrin[/tags]

1 Kommentar

  1. Jadu, det beror väl ytterst på vem man är, vad man gjort, hur man mår etc. Knutby har ju hamnat på kartan och barnflickan ( även om hin inte behöver stoltsera med det smeknamnet i sitt CV ) lär ju bli ihågkommen väldigt länge. Jag tror jag väl aldrig att just hon kommer att bli fri i ordets rätta bemärkelse.