Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Boken Nya Författarskolan

Nya författarskolan av Göran HäggÄven om jag själv inte drömmer om författaryrket är jag nyfiken på hantverket och boken “Nya författarskolan” av Göran Hägg ger en inblick i yrket.

Boken jag läste är en uppdaterad nyutgåva, och originalutgåvan byggde på en artikelserie. Lite märks det på några av kapitlen som mer påminner om tidningsartiklar i sina former än ett bokkapitel, men boken förlorar inget på det. Eftersom boken spänner över många delar av författarskapet som den stora frågan om man har en talang, till det mer jordnära, om hur man tar betalt och överlever som författare, fungerar de blandade formaten på kapitlen.

Göran har inte en överdriven positiv syn på författarskapet. Här finns inte attityden att alla har talangen gömd inom sig. Snarare är Göran lite cynisk i sitt synsätt på författarskapet och hela branschen. Vilket ger en tyngd i boken, den är inte skriven för att säljas genom att föda egon på talanglösa människor.

Boken går igenom flera olika berättartekniker. Och genom hela boken finns exempel på klassisk litteratur för att visa på de olika stiltyperna.

Så om man aspirerar på att bli författare eller bara är nyfiken på hur det går till är det här en utmärkt bok att läsa.

[tags]bok, recension, författare[/tags]