Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Dataavdelningen to the rescue

För två veckor sedan blev jag indragen i något som jag inte borde bli indragen i, kommunens nya infartsskyltar.
Efter månader av förseningar var det dags för leverans och eftersom delar av skylten är digital tyckte leverantören att dataavdelningen var en bra mottagare av skylten. Inledningsvis värjde jag mig och hänvisade till planeringschefen som beställare och informatören som mottagare. Men förra veckan var katastrofen ett faktum och på grund av semestrar hamnade allt i knät på mig.

Så jag har fixat kommunikationslänkar, bönat och bett en elektriker att avbryta sin semester för att koppla skyltarna, konfigurerat skyltar, och listat ut hur man får texter att visas. Det stora problemet har varit att säljaren aldrig har sålt den här modellen förut så han har bara kunnat hänvisa till en handbok, och den har inte varit helt fullständig.

Men med en massa envishet och en del erfarenhet har jag lyckats. Nu lyser skyltarna äntligen. Tyvärr hann jag bara skapa en slinga på den ena skylten så den andra visar bara samma text hela tiden. Men det ska med säljarens hjälp bättras under morgondagen.

Infartsskylt med den första statiska texten

Infartsskylt med den första statiska texten

Infartsskylt med textslinga

Infartsskylten med en av texterna i slingan med olika texter

[tags]skylt,infart,kommunikationslänkar[/tags]