Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Det blåser på slätta

Svenska försvarsmakten har kommit fram till den intelligenta slutledningen att vindkraftverk runt om på den östgötska slätten äventyrar flygsäkerheten på deras flygfält. Så nu stoppar de flera nybyggnader av vindkraftverk.

Så det bästa flygförsvaret är alltså att sätta upp vindkraftverk utmed hela den svenska gränsen? Men det kanske bara är Gripen som störs av vindkraftverken? Det flygplanet har ju tidigare haft problem med att hålla sig i luften.

Nu vet jag inte vad exakt som är så farligt med vindkraftverken, om det är deras höjd eller om det är de roterande propellrarna som skapar störningar i luften. Runt om i hela landet finns det en massa telefonmaster och det blir bara fler och fler. Så är det höjden som är ett problem kommer det snart nya krav om att stoppa utvecklingen.

Men det kanske är propellrarna som skapar problemet. De kanske skapar rubbningar i luftdraget runt Gripens vingar? Då måste vi börja se över alla dessa biodlingar med hundratals vingar som vidtar i luften när Gripen flyger förbi.

Och hur ska man kunna övertyga Indien och Brasilien att köpa planet nu? Köp det hör moderna flygplanet men det trillar i backen om era fiender skaffar vindkraftverk.
Hur ställer sig SAAB till Försvarsmaktens åsikter om vindkraftverken och hur de påverkar flygsäkerheten för Gripen?

[tags]östergötland,flygsäkerhet,vindkraftverk,gripen,SAAB,Indien,Brasilien,flygplan,försvarsmakten[/tags]