Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Firar du PI-dagen idag?

Nej det är inte en förkortning för ett nytt politiskt parti med sikte på riksdagen. Det handlar istället om att uppmärksamma det matematiska talet PI (3,14………).

Minnesdagen såg sitt ljus i på Exploratorium i San Francisco 1988. Mer finns att läsa på Wikipedia och på Exploratoriums PI-sida.

[tags]PI,tal,fira[/tags]