Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Föredragning på kommunstyrelsen

Så var det då idag dags att visa upp lösningen med elektroniska handlingar för kommunstyrelsen. Lösningen bygger på iPads och går vanligtvis under benämningen läsplattor.

Chefen och jag fick god tid på oss att förbereda visningen då kommunstyrelsen hade ett kort avbrott för kaffe precis innan vårt föredrag.
Vi testade att allt fungerade, chefens bildspel på datorn och jag anslöt vår iPad och kontrollerade att allt fungerade.

Vi började med att chefen drog bakgrunden för projektet, tidsplanen för framtiden och svarade på en massa frågor om juridik och ansvar. Sedan var det min tur.

Jag anslöt paddan och började med att visa den synkroniserade e-posten, kontakter och kalender. Och så drog jag igång huvudnumret i föredragningen, den app som ska användas till handlingarna. Då, poff, slocknade skärmarna, och appen tvärdog.

Lite förvånad började jag med en snabb felsökning, drog ut VGA-adaptern och anslöt den igen, lånade en annan VGA-adapter utan någon framgång. Hur jag än gjorde var skärmarna svarta oavsett vad jag såg på paddans skärm. Till slut fick jag låna ordförandens padda och med den fungerade skärmarna så jag kunde slutföra demonstrationen.

Det är ju typiskt att demospöket ska slå till, men nu blev det ändå en lyckad om dock något snabb demonstration. Nu har jag bara att slutföra dokumentationen och fixa till handböckerna så är det bara att dela ut alla paddor och avsluta projektet.

[tags]iPad, kommunstyrelsen, demo, otur, VGA-adapter[/tags]