Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Försenad vaccination

Enligt mitt landsting är allmänhetens vaccinering som var planerad att starta nästa vecka uppskjuten på grund av vaccinationsbrist. Samtidigt varnar en smittskyddsläkare att smittospridningen nu närmar sig sin topp.

Det känns ändå inte så förvånande då organisationen och informationen runt vaccineringen har varit kaotisk från första början.

[tags]landsting,vaccinering,smittskydd,försening,information,kaotisk[/tags]

1 Kommentar

  1. Carro

    Haha! Det är bara i skåne det funkar som det ska 😛