Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Glada samtal

Jag har börjat ringa runt till kommunstyrelsens ledamöter för att boka upp dem för utlämningen av iPads. Det är än så länga glada tillrop vid varje samtal. Ingen har än så länge låtit besviken när jag talar om för dem att jag har en iPad att lämna ut till dem.

Nu handlar det bara om att få tag på alla ledamöter och boka upp dem så de har sin iPad före fredagen den 1 mars som är deadline för utlämning.

Det ska bli skönt när det här projektet är slut.

[tags]ipad,projekt,kommunstyrelsen[/tags]