Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Handlingar ut

Så har vi skickat ut den första kallelsen med tillhörande handlingar till kommunstyrelsens ledamöter med iPads. Och självklart blev det ett extra utskick då det tillkom två ärenden efter att kallelsen hade upprättats.

Det to cirka 40 minuter innan jag fick det första samtalet från en ledamöter som glömt hur man laddade ner handlingarna till paddan. Nu var det enkelt att leda den personen rätt, och jag hoppas att alla supportsamtal blir lika enkla i framtiden.

Sedan får man se var projektet tar vägen. Idag finns det en lösning utvecklad av mig, men imorgon kan det komma nya krav från kommunstyrelsen som leder till nya lösningar. Jag kan tänka mig att ledamöter med många uppdrag kommer att ha lite åsikter om hur handlingarna organiseras i paddan. Men det får framtiden utvisa. Jag är nöjd att vi äntligen har kommer i mål rent projektmässigt.

[tags]ipad, handlingar, kommunstyrelse, handlingar, kallelse[/tags]