Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Inga sladdar

Min mamma har ett fiberpaket från Telia med TV, Internet och telefoni. Och nu har hon flyttat till ett nytt hus som gav mig lite utmaningar.

Fiberanslutningen sitter i ena kortsidan av huset och första telefonjacket, som måste användas för att telefonin ska fungera, sitter i andra ändan av huset. Så hur får man fiberdosans telefonanslutning att räcka genom hela huset?

Första tanken blev att flytta första jacket in till samma rum som fiberanslutningen sitter. Det skulle kräva ändringar i telefonjacken och kabeldragningar. Som driftstekniker gillar jag inte sånt. Ska det dras kablar ringer jag en elektriker.

Istället blev det att köpa en Homepluggnetonnet i Linköping och koppla in ena enheten vid elkontakten bredvid fiberuttaget. Den andra enheten hamnade vid elkontakten närmast första telefonjacket. Sedan var det bara att ansluta nätverkskabeln från fiberanslutningen till den första enheten och sedan ansluta den andra enheten med telefondosan som i sin tur jackade in i telefonjacket.

Sedan var det bara att koppla in telefoner i telefonjacken runt om i huset och börja ringa.

[tags]telefoni, kablar, ringa, nätverk, elektriker[/tags]