Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Jag hatar att tvätta!

Eller jag hatar inte att tvätta som sådant utan jag hatar att tvätta i en gemensam tvättstuga.

Jag försöker hålla mig borta från tvättiderna på helgerna då jag kan utnyttja flextid på min lunch för att starta tvättmaskinerna och sedan ta hand om tvätten på eftermiddagen. Men de senaste tiderna har jag haft svårt att hinna på min lunch då jag måste börja med att städa maskinerna innan jag kan köra min tvätt i dem.

Tyvärr är det nog ett galopperande problem. För när någon tvingas tvätta efter föregående skiter de själva i att städa som en missriktad hämnd. Eller så skriver man elaka lappar, och det leder inte till något bra det heller.

[tags]tvätt,maskiner,tvättid,flextid,städa[/tags]