Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Lång arbetsdag

Det blev ytterligare en lång arbetsdag idag. Det är mycket som ska göras och de olika delarna av projekten har beroende av varandra som en lång kedja. Det går inte att hoppa över ett steg. Men nu börjar bitarna att falla på plats.

[tags]arbetsdag,projekt,kedja[/tags]