Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Licenselände

På jobbet är jag just nu upptagen med att göra en licensinventering. Det är inte direkt svårt, inventeringsprogrammet talar om hur många aktiva licenser vi har i nätverket, och sedan kontrollerar man hur många licenser vi har betalat för. Och som avslut planerar man för nästa år och försöker lista ut hur många licenser man behöver köpa för att täcka upp det kommande behovet.
Och sedan beställer man fler licenser. Behovet tar aldrig slut. Dels för att verksamheten hela tiden förändras och dels för att mjukvarutillverkarna hela tiden ändrar sina licenser.

Det är som sagt inte svårt, men det är förödande tråkigt. Det är en administrativ arbetsuppgift som riktigt suger livsglädjen ur en.
Och jag vet att jag måste göra om allt om ett år.

[tags]licens,inventering,tråkigt[/tags]