Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Lite framgång

Efter en massa problem fick vi äntligen ordning på skolans backupserver idag. Nu tror vi på en permanent lösning.

Som avslutning på dagen flyttade vi runt lite gammal aktiv utrustning. Den ska bara vara i drift i ytterligare en månad men den var i vägen för den nya utrustningen.

Den gamla placeringen.

Den gamla placeringen.

Den nya placeringen, där den inte står i vägen för den nya utrustningen

Den nya placeringen, där den inte står i vägen för den nya utrustningen