Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Lyckobringare

Jag har fått en kinesisk lyckobringar av en vän. Och eftersom jag tillbringar större delen  av mitt liv på jobbet har jag hängt upp den i dörröppningen till mitt kontor.

Den består av en karp. Fisken karp är populär i Kina då ordet för karp och överflöd liknar varandra i uttalet.  Jag hoppas den ska bringa lycka framgång och överflöd till mig på jobbet.

Lyckokarp

[tags]lyckobringare,överflöd,jobb,vän[/tags]