Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Nu ska hostan besegras

Efter ett telefonsamtal till Vårdcentralen har jag nu utrustats med en hostmedicin som ska intas under en vecka. Förhoppningsvis tar det äntligen knäcken på den envisa hostan som har förföljt mig de senaste veckorna.

Det blir även lite spännande att se vilka bieffekter som jag drabbas av. Bipacksedeln är verkligen underhållande när man ska börja använda medicinen. Under rubriken bieffekter kan man läsa följande.

Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas)
Yrsel, huvudvärk, hjärtklappning, darrningar och oro.
Nässelfeber och hudutslag. Svårigheter att kissa.

Mindre vanliga (färre än 1 person av hundra drabbas, fler än 1 person av 1000 drabbas)
Illamående, diarré, kräkningar och sömnlöshet.

Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas)
Hallucinationer, förvirring, aggressivitet, övergående förhöjningar av vissa levervärden, Muntorrhet. Kramp i luftrörens muskulatur, vilket kan ge andningssvårigheter(bronkospasm).

Det låter som en spännande vecka föröver. Tar inte medicinen död på hostan låter det som den kan ta död på mig. Och då slutar jag ju hosta.

Hostmedicin

Nu ska hostan besegras

[tags]hosta,medicin,mollipect,bieffekter[/tags]