Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Östgötatrafikens logik

Då de gamla värdekorten snart blir ogiltiga på bussarna behövde jag ett kort för det nya systemet.

Med osviklig logik har Östgötatrafiken beslutat att man man får överföra värdet från det gamla systemet till det nya men man måste även ladda på 100 kronor på det nya kortet. Med andra ord fick jag betala 100 kronor för att föra över mina 180 kronor från det gamla kortet.

Vilket bra sätt att irritera sina kunder ytterligare.

[tags]buss,kort,östgötatrafiken,värdekort,ladda[/tags]