Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

På min tid…

För länge sedan, när jag var ung, jobbade jag på kommunens parkavdelning här i staden. I mitt jobb ingick då att åka runt och tömma papperskorgar och hålla rent i staden. Då hade jag strikta arbetsorder att det var totalt affischeringsförbud i busskurerna. Jag skulle plocka bort alla affischer och klistermärken direkt. Och var det möjligt att ta reda på vem som satte upp dem eller vem som hade beställt uppsättningen skulle det rapporteras till min chef.

Det var inte så populärt att jag plockade ner affischer för ungdomsdiskon och annat lokalt. Vi ett tillfälle var det en kvinna som slängde något efter mig och skrek “du förstör för ungdomarna”.
Samtidigt blev det ett stort hallå den dag ett politisk ungdomsförbund tapetserade staden med sina affischer inför ett val. Då var man förbannad på att vi inte åkte ut en söndag och rensade hela staden.

Nåja, jag kan i alla fall konstatera varje gång jag tar bussen från Vadstena att mina strikta arbetsorder inte gäller längre eller så prioriterar man annat nu.

Busskur vid brandstationen

Man är inte längre lika strikt i Vadstena när det gäller affischering i busskurer

[tags]busskur,renhållning,affischer,städning[/tags]