Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Piratpartiets klagan

Piratpartiet är sura för de inte fick vara med i partiledardebatten på TV. Men vad skulle de tillföra debatten?

Vi har ingen åsikt i frågan.
Vi har ingen åsikt i frågan.
Vi har ingen åsikt i frågan.
Vi har ingen åsikt i frågan.
Vi har ingen åsikt i frågan.
Vi har ingen åsikt i frågan.
Vi har ingen åsikt i frågan.

Verkligen en intressant debatt.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

25 Kommentarer

 1. Klas

  Vi kan kontrastera med vad tex. folkpartiet tycker i en av kunskapssamhällets centrala frågor – nämligen längden på upphovsrättsskyddet:

  “Nej, Folkpartiet har för närvarande inte något annat ställningstagande än att någon förlängning av skyddstiderna idag inte är påkallat. Vi kan inte ha så detaljerade åsikter om allt.”

  Någon som vet något parti utöver (pp) som har en åsikt om längden på upphovsrätten? Idag kan skyddet gälla i mer än 130 år. Borde inte våra politiker kunna förklara antingen hur de vill förändra systemet eller hur de rättfärdigar dagens system?

  Om partiledardebatten hade blivit den EU-valsdebatt som ursprungligen utlysts, då hade nog (pp) kunnat bidra konstruktivt i flera frågor och inte minst kunnat sätta litet press på de traditionella partierna.

 2. ok, ställ dina frågor så kommer nog gott om piratpartister att visa att partiet är betydligt bredare än du ger sken av 🙂

 3. Robert Andersson

  SVT har gjort fel när de valde att lägga tyngdpunkten på finanskrisen så här nära inpå EU-valet. Jag såg debatten och hörde också när Fredrik Reinfelt menade att det var synd att man hade frångått den ursprungliga iden om att det hela skulle ha varit en EU-valsdebatt. Nu blev det en i huvudsak en plåboksdebatt som kommer att repriseras ett antal gånger mitt under en EU-valrörelse. Med andra ord: Usel public service. I Övrigt instämmer jag i att piratpartiet inte hade varit betjänta av att delta. Dock hade tittarna haft nytta av det. Det finns horder av svenskar som inte ens känner till piratpartiet och skulle de känna till dem och deras åsikter så skulle de kanske känna att det var viktigt att gå och rösta. Och så till sist, den riktiga tabben är att inte ta med junilistan som trots allt sitter som tredje största svenska parti nere i Bryssel.

 4. Berätta gärna hur fritt du fick röra dig efter din Kinaresa och om du kunde komma ut på alla sidor via nätet. Kina är trots allt ett föredöme i medborgarrätt.

 5. Fredrik L

  Men vad skulle de tillföra debatten?

  Ja typ allt det där som alla andra riksdagspartier uppenbarligen har missat som hmm Integritet, rässäkeret, medborgarrätt, skyddat privatliv. Ja listan kan göras lång.

  Och vi klagar inte vi bara upplyser om ni gammelpartier är skiträdda för att vi faktiskt vågar stå för något som uppenbarligen väldigt många håller kärt! Integritet. Smaka på det ordet det är inte så illasmakande som ni försöker få folk att tro.!

 6. Nisse

  Jämfört med det oppositionspartierna tillförde?

  “Regeringen gör fel.
  Regeringen gör fel.
  Regeringen gör fel.
  Regeringen gör fel.
  Regeringen gör fel.
  Regeringen gör fel.
  Regeringen gör fel.”

 7. Kommentar av inläggsförfattaren

  Jan

  Oppositionspartierna är dödtråkiga, men inte blir Piratpartiet intressantare av det.

 8. Kommentar av inläggsförfattaren

  Jan

  När det gäller rättssäkerheten ska den väl bara gälla de frågor Piratpartiet håller kärt. Individer som vill kunna leva på sitt skapande har inte samma stöd för sin rättssäkerhet.

 9. Kommentar av inläggsförfattaren

  Jan

  Så det finns en politisk partilinje när det gäller samhällsfrågor angående invandring, gemensam försvarspolitik i EU och miljöpolitik?
  Varför hör viu då aldrig om den från Piratpartiet?

 10. Kommentar av inläggsförfattaren

  Jan

  Jag är säker på att alla piratpartister har åsikter. Men vad är partilinjen?

 11. Kommentar av inläggsförfattaren

  Jan

  Jag kan hålla med om att SVT missade EU-debatten i sitt program.
  Man var väl tvunget att hitta en annan infallsvinkel när man missat att bjuda in Junilistan.

 12. Tor

  “När det gäller rättssäkerheten ska den väl bara gälla de frågor Piratpartiet håller kärt. Individer som vill kunna leva på sitt skapande har inte samma stöd för sin rättssäkerhet.”

  Men “rättsäkerhet” kan väl inte innebära att man ska sänka beviskraven eller begränsa rätten till en rättvis rättegång bara för att den som drabbas av ett brott ska kunna få någon fälld, skyldig eller oskyldig?

  Ett bättre ord är kanske rättstrygghet, se http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ttstrygghet

 13. Kommentar av inläggsförfattaren

  Jan

  Vad är skillnaden på att förse sig av kulturarbetares alster utan att betala, och att stoppa handen i en verkstadsarbetares plånbok och plocka av honom delar av lönen?

  Det är självklart två skillda frågor om det är ok att stjäla av andra, och statens nuvarande försök att urhålka rättstryggheten för individer.

 14. Tor

  Vad är skillnaden mellan hembränning och att sno sprit från en sprittillverkare?

  Jo, skillnaden är att det ena är stöld och det andra är en brottslig handling som underminerar ett monopol som är tänkt att gynna befolkningen som helhet (och inte primärt särintressen som spritföretag eller upphovsmän). Det är inte primärt sprittillverkaren som levererar till systembolaget som kränks utan systemet som undermineras. Det är en allmän angelägenhet hur detta system ska se ut och hur det ska upprätthållas.

  Jag tycker naturligtvis att upphovsmän utför ett mycket mer angeläget och värdefullt arbete än de som tillverkar sprit, så jämförelsen gäller bara på det principiella planet – intrång i utilitaristiskt konstruerade monopol vs. direkt kränkning av en enskild genom stöld, våld eller liknande.

  Det är synd att debatten har fastnat i ett fördummande för eller emot upphovsrätten när man borde diskutera upphovsrättens mål och hur man bäst ska nå det. Vad vinner tex. samhälle på att låsa in verk i långt över hundra år? Borde inte skyddstiden vara anpassad så att den ger optimalt kulturutbud och maximal tillgång för allmänheten till dessa verk? (inklusive möjligheten till vidarebearbetningar, tolkningar, inkorporering, osv.)

 15. Kommentar av inläggsförfattaren

  Jan

  Vad har din jämförelse mellan hembränd sprit och stöld av upphovsrättsskyddat material att göra?

  Att tanka hem andras material och bränna på skiva är inte att jämföra med att bränna sprit hemma. Det är istället som att gå in på systembolaget, korka upp en flaska koskenkorva, hälla över innehållet i en egen medhavd flaska, gå ut utan att betala och skrika att man bekämpar ett monopol.
  Stöld är stöld, oavsett vilka omskrivningar man använder eller hur man försöker ursäkta sitt egna beteende.

 16. Tor

  * Systemet har ensamrätt på spritförsäljning
  * Upphovsmannen får en ensamrätt till exemplarframställning och tillgängliggörande av sina verk

  Anledning till att ge Systemet ensamrätten är inte att gynna Systemet utan att värna om allmänhetens hälsa.
  Anledning till att ge upphovsmannen ensamrätten (i varje fall den materiella delen) är inte primärt att gynna honom/henne utan att uppmuntra till skapande så att samhället ska kunna få del av ett brett kulturutbud.

  Till och med i den amerikanska konstitutionen betonas detta syfte att gynna allmännyttan med upphovsrätten. Blev det tydligare så?

  Detta resonemang förändrar på intet sätt upphovsrättens värde, utan det förtydligar bara att upphovsrättens skydd är ett nödvändigt ont för att uppnå någonting gått – allmänhetens tillgång till kultur. Upphovsrätten är ett stimulansmedel/investeringsskydd, men inte någon naturrätt för enskilda individer. Om detta stimulansmedel sätts ur funktion är det en fråga för allmänheten att tycka till om vad som bör göras åt saken.

  Lika litet som det är upp till SAAB att bestämma hur staten ska stimulera bilindustrin så är det upp till de professionellt arbetande upphovsmännen att bestämma hur samhället ska uppmuntra kulturskapande. I båda fallen är det naturligtvis demokratiska frågor snarare än särintressen. I båda fallen är det naturligtvis lämpligt att rådfråga dem som påverkas om deras arbetsförutsättningar, men det är i slutändan inte de som fattar besluten.

 17. Kommentar av inläggsförfattaren

  Jan

  Jag tycker fortfarande att din jämförelse haltar.
  SAAB vill ha bidrag från skattebetalarna när deras affärer går dåligt men talangfulla kulturarbetare vill ha betalt av de som tar del av frukterna av deras arbete.

  Det kan självklart inte vara så att staten beslutar vilka som ska få leva av sina talanger och vilka som inte ska få det.

 18. “Individer som vill kunna leva på sitt skapande har inte samma stöd för sin rättssäkerhet.”

  Anser du att upphovsmän ska få betalt 70 år efter döden? Dags att montera myntautomater vid varje gravsten.

 19. Kommentar av inläggsförfattaren

  Jan

  Om någon av mina föräldrar kämpar och sparar ihop till värdefull egendom under sin livstid kommer jag och min syster att ärva den. Ingen har rätt att ta den i från oss. Men du anser att människor som skapar inte har rätt att lämna något till sina efterlevande?

 20. Nu tror ju jag att PP har satt sig in i frågan på ett mer konsekvent sätt eftersom det är deras huvudfråga. PP verkar ju för att den personliga integriteten och anonymiteten ska bevaras och vill verka för att det inte ska bli något storebrors samhälle där vi ideligen kommer att övervakas och granskas på ett sätt som jag tycker är helt omoraliskt, odemokratiskt och direkt förolämpande!

  Vi vill inte ha ett samhälle där man övervakar mobila och fasta telefonsamtal, e-post, sms m.m. Detta kommer säkerligen att medföra att många “känsliga” samtal som läkar, psykologkontakter o.s.v kommer att undvikas och därmed tror jag också att kommunikationssamhället på sikt så småningom raseras bit för bit, för vem vill vara övervakad och lämna ut känslig information om sig själv?

  Angående yttrandet om huruvida PP är ett enfrågeparti eller ej kvarstår, men i det här läget tycker jag att det är viktigare vad själva sakfrågan handlar om. Vilket i det här fallet är att värna om yttrandefrihet, och rätten att slippa övervakas. PP är en medborgarrörelse som växt explosionsartat just för dessa frågor, frågor som allt fler svenskar börjar inse vidden av.

  Allt fler börjar prata om självcensur, vilket jag finner väldigt skrämmande. Ska vi behöva undvika känsliga kontakter, behöva tänka oss för när vi meddelar oss på olika sätt. Vi kommer att få ett samhälle där vi känner oss jagade och förföljda av staten om inte dessa frågor får fotfäste i EU. Vi måste visa vart vi står och att vi inte accepterar det, Jag tror att i dessa frågor är det PP som kommer att föra talan på bästa sätt, eftersom detta är deras/våran hjärtefråga/or.

  Vidare vill jag också påpeka att många artister , författare, och andra upphovsmän tycker att dessa lagar är osmakliga och ett direkt hot mot internet och den framtida digitala utvecklingen. Dom har uttryckligen uttalat sig om att den största förtjänsten får dom in via sina konserter bland annat.

  Om vi t.ex tar skivindustrin så är det inte själva upphovsmännen som förlorar nämnvärt på skivförsäljning utan det är dom giriga skivbolagen som låser och marknadsför deras alster. jag tror att artisterna själva inom en snar framtid gör och digitaliserar sina verk på egen hand utan bolagens inblandning och sprider dom på helt andra sätt (men det är vad jag själv tror)

  Tomphe/Piratpartist

 21. Tor

  “Jag tycker fortfarande att din jämförelse haltar.
  SAAB vill ha bidrag från skattebetalarna när deras affärer går dåligt men talangfulla kulturarbetare vill ha betalt av de som tar del av frukterna av deras arbete.”

  Jag ser upphovsrätten som ett slags affärsuppgörelse mellan staten/allmänheten och upphovsmännen. Staten/allmänheten betalar med begränsningar av tillgången till kultur genom att bevilja ensamrätter och får i gengäld ett brett kulturutbud (eftersom ensamrätterna ökar värdet på verken och fungerar som incitament till nyskapande / investeringsskydd) och, när ensamrätterna löpt ut, även fri tillgång till denna kultur.

  Om staten/allmänheten betalar för litet så får den, i avsaknad av andra incitament, ett bristfälligt kulturutbud tillbaka. Om staten betalar för mycket så betalar den i någon mening för en produkt som sedan är så begränsad så att den inte kan användas fullt ut, vilket naturligtvis minskar värdet. Man kanske skulle kunna jämföra det med att köpa en vara vs. att hyra en vara. En köpt vara är naturligtvis mer värdefull.

  Detta köpslående liknar dealen med SAAB till formen, om än naturligtvis inte innehållsmässigt.

  Både du och jag, är jag övertygad om, värderar skapandet högt. Skillnaden verkar ligga i att du inte ser några skador i att allmänhetens tillgång till verk begränsas. Självklart stödjer jag arvsrätten, men en framgångsrik artist tjänar ju pengar medan han/hon är i livet och kan lämna detta till sina efterlevande precis som andra yrkesgrupper gör. Är det någon som tror att framgångsrika skapares barn inte lämnas någonting när de dör?

  Jag är dock inte helt emot ett skydd efter döden. Om upphovsrätten ska fungera incitamentsskapande ska naturligtvis en 75-åring ges samma incitament som en 25-åring. Däremot vore det logiskt att skyddstiden alltid gäller ett fixt antal år efter det att verket skapats/publicerats och inte som idag kopplas till dödstillfället.

  Låt mig fråga dig så här angående skadorna hos skyddet – skulle det vara rättvist om ättlingarna till Shakespeare eller Mozart fick betalt varje gång deras verk används? Tror du att det skulle få några konsekvenser för skolteatrar eller konserter på musikskolor? Tycker du att det är rätt och riktigt att Selma Laglöfs verk – hon föddes ungefär i samband med att de första järnvägarna lades i Sverige – fortfarande skyddas?

 22. “Men du anser att människor som skapar inte har rätt att lämna något till sina efterlevande?”

  Jag anser att en skyddstid från bildens eller musikens skapande ska vara avgörande och inte upphovsmannens livslängd.

 23. Jan,

  du resonerar som om monopol vore något naturligt och önskvärt. Men monopol är rimligen något som samhället kan acceptera under bestämda villkor och under en begränsad tid (eller inte alls). Det finns ingen naturlig rätt till att inte bli kopierad.

 24. Kommentar av inläggsförfattaren

  Jan

  @ Tor
  Det är tyvärr så att ingen lag är perfekt men som upphovsrätten är utformad idag anser jag vara acceptabelt.

  Arvsrätten är även viktigt då alla artister inte är framgångsrika under sin livstid. De flesta målande konstnärer blir inte framgångsrika under sin livstid.

  Att skyddet ska gälla från den tiden det skapades ser jag flera svagheter i. Dels vet man inte när många verk skapas tidsmässigt. Dels ska konstnären kunna omskapa sina verk under hela sin livstid. Och när ska då tidsgränsen skapas, tiden då verket uppstod först eller då det omarbetade verket är klart?

 25. Kommentar av inläggsförfattaren

  Jan

  @ Rikard

  Så mina tankar är inte mina tankar? Jag är inte en fri människa som styr över mitt eget skapande eller resultatet av det jag har skapat?
  Varför ska talangfulla människor då skapa? Vill kreativa människor leva under sådana förhållanden?