Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Polisens trafikvett

Jag hamnade bakom en polisbil i Motala idag. Och det är ju alltid lika roligt att se alla trafikanter följa alla trafikregler noga när de hamnar i närheten av polisen. Men polisens egna trafikvett gjorde mig lite besviken.

Besvikelsen börjar när polisbilen möter två cyklister utan ett enda ljus på i mörkret. Polisbilen bromsat inte ens in. Men ok, de kanske var ute på ett viktigt ärende.

Sedan kommer vi fram till en korsning med trafikljus. Vi stannar för rött och jag och alla andra trafikanter slår på blinkers för att visa om vi ska svänga höger eller vänster när det blir grönt. Men inte polisbilen. När det slår om till grönt gör polisbilen en vänstersväng utan att blinka.

Lite besviken blir man allt.

[tags]polis,polisbil,blinkers,trafik[/tags]