Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Present

Jag fick en present av mina arbetskamrater idag, eller rättare sagt, vi fick en present.

Present

[tags]present, arbetskamrater[/tags]