Amatörfotograf med förkärlek till äldre objektiv

Swedish Archive

Social kompetens

Läser i Lars Lindströms krönika om Johan af Donner. I krönikan finns meningen “Social kompetens är allt när det gäller att föra godtrogna bakom ljuset”.
Med andra ord är en karriär som bedragare inget för mig.

Inte för att jag hade några planer på karriärbyte.

[tags]Lars,Lindström,bedragare,social,kompetens,karriärbyte[/tags]